Sprawianie i bezpieczne wykorzystanie skokochronów w działaniach ratowniczych