Dnia 23 lipca 2019 r. na terenie gminy Golub-Dobrzyń w miejscowości Paliwodzizna strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odwiedzili harcerzy z Lublina w trakcie organizacji obozu letniego.

Podczas wizytacji funkcjonariusze dokonali kontroli miejsca obozowiska na podstawie zasad i procedur postępowania zawartych w „Protokole uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami z  czerwca 2019 roku”. Przekazali także harcerzom sprzęt łączności oraz poinstruowali kierownictwo obozu o konieczności  codziennego kontaktu z SKKP w Golubiu-Dobrzyniu. Osoby te zostały zapoznane z zasadami Korespondencji Radiowej, odbyły krótki instruktaż obsługi oraz utrzymania w gotowości radiostacji. Ponadto komendant obozu otrzymał numer kontaktowy do SKKP w Golubiu-Dobrzyniu w razie potrzeby komunikowania się ze służbami ratowniczymi.

Harcerze wspólnie z funkcjonariuszami wyznaczyli miejsce zbiórki ewakuacyjnej na terenie obozowiska, z którego w razie zagrożenia, ewakuowani zostaną wszyscy uczestnicy obozu. O niebezpieczeństwie harcerze będą ostrzegani za pomocą sygnału alarmowego – trzech długich gwizdków oraz komunikacie głosowym „Alarm !”. Kolejno ustalono, że w punkcie zbiórki ewakuacyjnej komendant obozu przeliczy podopiecznych i ewakuuje do bezpiecznego miejsca.

Następnie strażacy wraz z harcerzami przeprowadzili w praktyce próbną ewakuację, podczas której zapoznano uczestników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w trakcie obozu oraz  omówiono zasady prawidłowego zachowania się podczas ewakuacji oraz zdarzeń wywołanych siłami natury.

Ponadto funkcjonariusze przeprowadzili instruktaż z udzielania przedlekarskiej pomocy medycznej.

Podczas wizytacji strażakom towarzyszył Pan Jacek Jagielski – miejscowy leśniczy Leśnictwa Paliwodzizna.

(KK)

DSC 0021 Copy

DSC 0025 Copy

DSC 0027 Copy

DSC 0030 Copy

DSC 0034 Copy

DSC 0040 Copy

DSC 0048 Copy

DSC 0049 Copy

DSC 0051 Copy