Apel Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku z prośbą o wsparcie dla ciężko chorego funkcjonariusza st. kpt. Tomasza Leszka. Strażak pełni na co dzień służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr. 1 w Gdańsku Wrzeszczu.

CCI20190812