W środę (11 września br.) bryg. Paweł Warlikowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu podpisał porozumienie z Wójtem gminy Golub-Dobrzyń, Markiem Ryłowiczem i Prezesem jednostki OSP Nowogród Druhem Jerzym Zegarskim o przedłużeniu uczestnictwa jednostki OSP Nowogród w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Wyżej wymieniona jednostka zgodnie z wytycznymi działała w KSRG w okresie ostatnich pięciu lat (2014-2019). Jej dotychczasowe działania zostały wysoko ocenione przez Komendanta Powiatowego, dlatego też wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie włączenia do KSRG.

Życzymy wielu sukcesów w dalszej służbie!

DSC 0092 Copy

DSC 0099 Copy

DSC 0101 Copy