W dniu 27 września br. odbyły się Powiatowe Ćwiczenia Obronne pod kryptonimem „KOBRA 2019”

Tematem ćwiczeń było „Zgrywanie elementów systemu kierowania powiatem golubsko-dobrzyńskim w sytuacji kryzysowej”.

Ćwiczenia polegały na zminimalizowaniu zagrożenia, które powstało w wyniku przedostania się substancji ropopochodnych do rzeki Drwęcy za pomocą zapór przeciwolejowych.

Udział w ćwiczeniach brali:

  • Przedstawiciel Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy st. insp. Piotr Rasmus
  • Starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski
  • Wicestarosta Danuta Malecka
  • Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. Paweł Warlikowski
  • Komendant Powiatowej Policji insp. Dariusz Borowiec
  • Wójt Gminy Radomin Piotr Wolski
  • Kierownicy komórek organizacyjnych podległych Staroście Powiatowemu
  • Pracownicy Urzędów Miast i Gmin Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - prowadzący sprawy zarządzania kryzysowego 
  • Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu.

Ćwiczenia rozpoczęły się od zajęć szkoleniowo-aplikacyjnych, które odbyły się w świetlicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu. Polegały one na omówieniu sytuacji w wyniku, której doszło do zdarzenia oraz przedstawieniu głównych założeń do ćwiczeń.

Część praktyczna ćwiczeń rozpoczęła się od przemieszczenia sił i środków  nad rzekę Drwęcę w miejscowości Rodzone, gmina Radomin, gdzie znajduje się pole operacyjne przewidziane do rozstawiania zapór przeciwolejowych. Ćwiczenia rozpoczęto od ustawienia zapór przeciwolejowych tj. zapory sztywnej pomostowej, płaszczowej i  sorbcyjnej. Zadaniem tych zapór było zminimalizowanie zagrożenia występującego na rzece  poprzez zatrzymanie oraz zbieranie substancji ropopochodnych z powierzchni wody.

Celem ćwiczeń było:

- zgrywanie elementów systemu kierowania powiatem golubsko-dobrzyńskim w sytuacji kryzysowej – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,

- dysponowanie przez PSK odpowiednich sił i środków na miejsce działań,

- wykształcenie prawidłowych nawyków u dowódców i strażaków ratowników podczas sprawiania zapór, manewrowania łodzią,

- prawidłowe wdrożenie i wykorzystanie sił i środków,

- zapoznanie się z terenem, parametrami rzeki (prędkość nurtu, głębokość, wodowskazy),

- prawidłowe alarmowanie i informowanie przez władze samorządowe,

- prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ratowników,

- prawidłowe przeprowadzenie rozpoznania,

- prawidłowe sprawienie zapór przeciwolejowych,

- ograniczanie, usuwanie, gromadzenie, doczyszczanie i obróbka substancji ropopochodnej, która przedostała się do rzeki Drwęcy.

W ćwiczeniach oprócz sił i środków Państwowej Straży Pożarnej udział brały również Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: KSRG Łubki, KSRG Wielkie Rychnowo, KSRG Wrocki, Płonne, Elgiszewo.

Obserwujący ćwiczenia stwierdzili, że były one zorganizowane w sposób prawidłowy. Ćwiczący wykazali się wielką znajomością taktyki i techniki prowadzenia działań na akwenach wodnych, wykorzystując do tego zapory oraz inny sprzęt pływający.

DSC 0246 Copy

DSC 0255 Copy

DSC 0260 Copy

DSC 0263 Copy

DSC 0273 Copy

DSC 0289 Copy

DSC 0296 Copy

DSC 0298 Copy

DSC 0308 Copy

DSC 0313 Copy

11

DSC 0330 Copy