11 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu odbyła się narada podsumowująca działania w 2019 roku.

W naradzie uczestniczyli zaproszeni goście:

- p.o. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu - bryg. Jacek Kaczmarek,

- Starosta Golubsko-Dobrzyński - Franciszek Gutowski

- Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie - Jacek Żurawski,

- Wójt Gminy Zbójno - Katarzyna Kukielska,

- Wójt Gminy Radomin - Piotr Wolski,

- Wójt Gminy Ciechocin - Andrzej Okruciński,

- Komendant Powiatowy Policji w Golubiu-Dobrzyniu - insp. Dariusz Borowiec, 

- Nadleśniczy Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń - Robert Paciorek, 

- Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu - druh Piotr Tomaszewski,

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - druh Dariusz Mężykowski,

- Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, 

- osoby prowadzące sprawy p.poż. w gminach z terenu powiatu, 

- Kierownik Pogotowia Ratunkowego w Golubiu-Dobrzyniu - Rafał Fałkowski,

- Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KP PSP G-D - Stanisław Szyjkowski, 

- Prezesi i Naczelnicy Jednostek OSP z powiatu golubsko-dobrzyńskiego,

- Komendanci Oddziałów Gminnych ZOSP RP z terenu powiatu,

- Mistrzowie Kominiarscy,

- Przedstawiciele mediów regionalnych i lokalnych.

Naradę otworzył komendant powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu bryg. Paweł Warlikowski, który przywitał przybyłych gości.

Następnie komendant powiatowy PSP przedstawił działalność komendy w minionym roku, która była wprowadzeniem do kolejnych poruszanych tematów. Omówiona została działalność komendy począwszy od różnego rodzaju szkoleń, warsztatów, ćwiczeń, poprzez udział w uroczystościach sportowych organizowanych zarówno przez Komendę Powiatową PSP w Golubiu-Dobrzyniu, jak i inne komendy. Ponadto komendant przedstawił realizowane w 2019 roku kampanie społeczne oraz działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Bryg. Paweł Warlikowski również poinformował, w szczególności druhów o środkach finansowych jakie otrzymały jednostki OSP w minionym roku i jaki zakupiły sprzęt z dotacji z KSRG, MSWiA oraz Funduszu Sprawiedliwości.

Komendant powiatowy PSP podsumował miniony rok jako dobry dla komendy. Podziękował samorządowcom, instytucjom, firmom i członkom OSP za owocną współpracę i podkreślił, że w roku 2020 liczy, iż ta współpraca nadal będzie układała się pomyślnie z pożytkiem dla mieszkańców powiatu.

Kolejnym omawianym zagadnieniem było podsumowanie działań ratowniczo-gaśniczych oraz czynności operacyjnych prowadzonych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w 2019 roku, które przedstawił zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej st. asp. Zbigniew Gwarek.

W tym miejscu  bryg. Paweł Warlikowski poinformował, iż 14 lutego br. za zaopatrzenie emerytalne przechodzi asp. sztab. Zbigniew Gwarek, gratulując mu tylu lat służby oraz dziękując za trud i wysiłek włożony w wykonywanie obowiązków służbowych. Podziękowania złożyli również samorządowcy oraz przedstawiciele jednostek OSP. 

W dalszej kolejności starszy technik do spraw kontrolno-rozpoznawczych mł. ogn. Karol Jurkiewicz zaprezentował analizę działań kontrolno-rozpoznawczych za rok 2019 w porównaniu do roku 2018. 

Następnie operator sprzętu specjalnego mł. asp. Kamil Żułtewicz przedstawił prezentacją podsumowującą działania służby kwatermistrzowsko-technicznej w roku 2019. 

Kolejnym punktem narady było przedstawienie przez kpt. Zenona Szwarackiego i funkcjonariuszy PSP poprawnego wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W dalszej części narady rocznej najważniejsze kwestie dotyczące działalności PSP na terenie całego województwa  przedstawił p.o. Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu bryg. Jacek Kaczmarek. Ponadto bryg. Jacek Kaczmarek podzielił się swoimi spostrzeżeniami, dobrze oceniając pracę komendy i komendanta powiatowego. Ponadto podziękował funkcjonariuszom, a także członkom jednostek OSP za wspólne działania, zaangażowanie i podkreślił, że te dwie organizacje bez wspólnej pomocy nie mogłyby działać. Bryg. Jacek Kaczmarek na zakończenie podziękował także samorządowcom oraz instytucją za zaangażowanie w sprawy ochrony przeciwpożarowej. 

Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski w imieniu wszystkich samorządowców podziękował zarówno funkcjonariuszom PSP, jak i strażakom z jednostek OSP za pomoc każdego dnia mieszkańcom powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Toruniu Piotr Tomaszewski poinformował o uzyskanych dotacjach przez jednostki OSP w roku 2019 i podkreślił, że ten rok był bardzo dobrym rokiem jeśli chodzi o wysokość przyznanych dotacji na zakup wyposażenia dla OSP. 

Komendant Powiatowy Policji insp. Dariusz Borowiec podziękował strażakom zarówno tym z PSP jak i OSP za dobrą, wzajemną współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Dziękujemy wszystkim za przybycie !

DSC 0081 Copy

DSC 0084 Copy

DSC 0085 Copy

DSC 0095 Copy

DSC 0096 Copy

DSC 0097 Copy

DSC 0100 Copy

DSC 0102 Copy

DSC 0103 Copy

DSC 0106 Copy

DSC 0119 Copy

DSC 0122 Copy

DSC 0149 Copy

DSC 0153 Copy

DSC 0155 Copy

DSC 0160 Copy

DSC 0167 Copy

DSC 0177 Copy

DSC 0180 Copy

DSC 0182 Copy

DSC 0183 Copy

DSC 0187 Copy

DSC 0188 Copy